logo
ANGELS BODY & EMOTIONS je program kreiran od žena za žene.  Stvoren kako bi oblikovale tijelo poštujući ženske obline, dobro se zabavile, stekle i zadržale samopouzdanje i uživale u pravoj ženskoj snazi i slobodi.
POLICA PRIVATNOSTI
plesni pokret

Individualni rad

Individualni rad

Privatni sat namijenjen je ženama koje žele potpuno individualni pristup – vježbanje jedan na jedan s intruktoricom. Iako mi uvijek početnicama preporučamo grupe jer se tako najbolje ruše barijere i pomiču granice, privatni sat namijenjen je i njima, a osobito Angelsicama koje su već dugo u Classic programu. Susret s elementima na šipci kroz ples ili produbljivanje emocije i skidanje barijere koja otežava napredak, sve je moguće na ovom posebnom satu.