logo
ANGELS BODY & EMOTIONS je program kreiran od žena za žene.  Stvoren kako bi oblikovale tijelo poštujući ženske obline, dobro se zabavile, stekle i zadržale samopouzdanje i uživale u pravoj ženskoj snazi i slobodi.
POLICA PRIVATNOSTI
plesni pokret

Privatni programi

Individualni privatni

Privatni sat namijenjen je ženama
koje žele potpuno individualni pristup – vježbanje jedan
na jedan s intruktoricom.

Grupni privatni

Grupni privatni satovi namijenji su ženama
koje se nekoliko prijateljica žele vježbati same ili Angelsicama
koje sa par žena u grupi žele raditi dodatno i više.

Classic plesni program